Licznik natężenia przepływu

  • Flow rate totalizer

    Licznik natężenia przepływu

    Licznik przepływu serii XSJ w zależności od temperatury, ciśnienia i natężenia przepływu różnych akwizycji sygnałów, wyświetlania, sterowania, transmisji, komunikacji, przetwarzania druku, cyfrowego systemu kontroli akwizycji. Do liczników gazów, par, cieczy, pomiarów i regulacji.